Vyhledávání

Kontakt

www.taborjolly-cz.webnode.cz

+420724290126

stencelovar@seznam.cz

přihláška

Závazná přihláška na Tábor Jolly  15.8. – 23.8.2015

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

Věk:

 

Email:

 

Telefon:

 

Další účastníci:

(U dětí uvést věk)

 

 

 

 

 

Pes 1

 

Jméno

 

Plemeno

 

Pohlaví

 

Datum narození

 

Chovný *

 ANO - NE

Výcvik*

ANO - NE

Mám zájem o zkoušky*

OVVR – KSZVP – ŽÁDNÉ

Vůdce:

 

Poznámka

(Známé problémy: špatný aport, dominance, bázlivost, útočnost, strach z vody nebo střelby atp)

 

 

 

 

 

 

 

 

Pes 2

 

Jméno

 

Plemeno

 

Pohlaví

 

Datum narození

 

Chovný *

 ANO - NE

Výcvik*

ANO - NE

Mám zájem o zkoušky*

OVVR – KSZVP – ŽÁDNÉ

Vůdce:

 

Poznámka

(Známé problémy: špatný aport, dominance, bázlivost, útočnost, strach z vody nebo střelby atp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pes 3

 

Jméno

 

Plemeno

 

Pohlaví

 

Datum narození

 

Chovný *

 ANO - NE

Výcvik*

ANO - NE

Mám zájem o zkoušky*

OVVR – KSZVP – ŽÁDNÉ

Vůdce:

 

Poznámka

(Známé problémy: špatný aport, dominance, bázlivost, útočnost, strach z vody nebo střelby atp)

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis:

 

 

Vyplněním, podepsáním a odesláním této přihlášky na adresu stencelovaR@seznam.cz souhlasím s propozicemi uveřejněnými na webu www.taborjolly-cz.webnode.cz  a zaslanými mě na email, závazně v souladu s nimi hlásím výše uvedené psy i jejich lidské společníky na tuto akci.

Závaznou pro pořadatele se tato přihláška stává po přijetí zálohové platby za tuto akci, odesílatelem (plátcem) musí být osoba, uvedená a podepsaná na této přihlášce.

U možností označených * zakroužkujte odpovídající variantu.