Vyhledávání

Kontakt

www.taborjolly-cz.webnode.cz

+420724290126

stencelovar@seznam.cz

Tábor Jolly

Tábor Jolly který se bude konat v roce 2013 je již III.ročníkem výcvikového tábora pro retrívry, který je zakončen zkouškami konanými pod patronací RK CZ. V prvním ročníku byl tábor zakončen OVVR (vlohovými vlastnostmi retrívrů) a KPZ (klubovými podzimními zkouškami), druhý ročník pak OVVR a KSZVP a pro třetí ročník plánujeme stejnou skladbu zkoušek jako v roce 2012.

Výcvik a zkoušky probíhají v honitbách OMS Kutná Hora konkrétně MS Miskovice - Vidice a MS Malešov. Čímž velmi děkujeme všem, kteří nám umožňují každoročně tábor konat a realizovat výcvik a zkoušky.

Doufáme, že i v letošním roce se zúčastníte v hojném počtu, velmi se na Vás těší organizátoři i výcvikáři.

Radka Štencelová a Stanislava Horníčková

výcvikáři I.ročníku: Radka Štencelová, Radka Bursíková, Denisa Sečová, Marie Šustová

výcvikáři II.ročníku: Radka Štencelová, Radka Bursíková a Denisa Sečová

výcvikáři III.ročníku: Radka Štencelová, Stanislava Horníčková, Marie Šustová, Denisa Sečová

výcvikáři IV.ročníku: Radka Štencelová, Denisa Sečová, sporganizace Stanislava Horníčková

výcvikáři V.ročníku: Radka Štencelová, Denisa Sečová, třetího výcvikáře zveřejníme brzy